برچسب - هدست Oculus Quest

هدست واقعیت مجازی Oculus Quest

وی جی مگ: یکی از بزرگترین موانع واقعیت مجازی، قیمت آن است که باید یک کامپیوتر قدرتمند برای استفاده کردن از VR وجود داشته باشد حتی قیمت دستگاه‌های VR مانند Oculus Rift و HTC Vive نیز زیاد است. به تازگی Oculus و FaceBook هدست واقعیت مجازی Oculus Quest. . .

متن کامل