برچسب - A Plague’s Tale Requiem

A Plague Tale Requiem

عنوان A Plague’s Tale Requiem  ادامه مستقیمی بر عنوان قبلی با پسوند Innocence است که توسط تیم Asobo در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. عنوانی که با توجه به کوچک بودن تیم سازنده و مشکلات ریز و درشت، توانست نظر همگان اعم از بازیکن و منتقد را به خود جلب کرده. . .

متن کامل