برچسب - Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium

حرف زدن در مورد بازی Disco Elysium کار بسیار دشواری است، دشواری که با تلاش برای نگارش نقد و بررسی درباره آن بیشتر هم می‌شود. این عنوان برای اولین بار در سال 2019 منتشر شد و توانست 4 جایزه بازی سال و هزاران نقد مثبت وارد کارنامه خود نماید. حالا بعد. . .

متن کامل