برچسب - dualshock 5

گیم پد Dualshock 5

تا عرضه کنسول Playstation 5 کمتر از یکسال باقی مانده. گیم پد مخصوص این کنسول Dualshock 5 نام دارد. هر چند که مشخصات کاملی از این گیم پد معرفی نشده ولی با این حال با توجه به دیده ها و شنیده ها ظاهر تقریبی این گیم پد مشخص است. ویدئوی Fan-Made گیم پد. . .

متن کامل