برچسب - Override 2: Super Mech League

Override 2

در نگاه اول شاید نوشتن نقد درباره‌ی یک بازی مبارزه‌ای (فایتینگ) بسیار راحت باشد. خصوصا یک بازی تقریبا غیر معروف مثل Override 2: Super Mech League. کافیست آنرا در میکسر و مخلوط کن مختص به یک منتقد بیاندازید و کمی چاشنی مقایسه با بزرگان این سبک و کمی. . .

متن کامل