برچسب - The Pathless

The Pathless review

شرکت Giant Squid که پیشتر آنها را با عنوان Abzu شناخته بودیم، اینبار بر خلاف Abzu که دنیایی آرامش‌بخش و آرام داشت، با عنوانی تاریک و طلسم شده بازگشته تا مخاطبان را با یک سفر تقریبا هفت ساعته در The Pathless همراه کند. شخصیت ما که آن را با نام. . .

متن کامل