اخبار بازی

آمار فروش کنسول ها در ژاپن

آمار فروش کنسول ها در ژاپن 4

آمار فروش کنسول ها:

3DS LL – 47,852
Vita – 46,350
Vita TV – 42,172
3DS – 22,250
Wii U – 15,906
PS3 – 12,019
PSP – 4,353
Wii – 518
Xbox 360 – 404

مقایسه با هفته قبل:

3DS LL – 53,190
3DS – 28,627
Vita – 21,764
Wii U – 17,737
PS3 – 11,867
PSP – 4,010
Wii – 579
Xbox 360 – 346

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت