اخبار بازی

آیا Assassin’s Creed 4 در زمان Watch Dogs اتفاق خواهد افتاد؟

آیا Assassin’s Creed 4 در زمان Watch Dogs اتفاق خواهد افتاد؟ 4

بازی Assassin’s Creed 4 ساخته دست یوبیسافت امروز منتشر شد و غوغایی به پا کرده است. هم از نظر منتقد ها و هم از نشر Easter Egg ها! تا کنون چندین استر اگ مهم بازی کشف شده است. در یکی از آنها شما در طی هک کردن کامپیوتر های آبسترگو صفحه ای راجع به Blume Corporation را پیدا می کنید که سازنده دستگاه ctOS است. و این همان چیزی است که باعث می شود شما در بازی Watch Dogs با موبایل هوشمندتان همه چیز را هک کنید! باید دید آیا بازی Watch Dogs از لحاظ زمانی با بازی اساسینز کرید(زمان حال بازی) در یک برهه زمانی به سر می برند؟ باید منتظر روز های آینده ماند.

نیما هاشمی

نیما هاشمی