اخبار بازی

بازگشت دزموند، آیا اساسین به واچ داگز ربط خواهد داشت؟؟

بازگشت دزموند، آیا اساسین به واچ داگز ربط خواهد داشت؟؟ 4

پایان سری بازی های اساسینز کرید شاید هنوز به درستی مشخص نشده است، سال پیش بود که اشرف اسماییل کارگردان Assassin’s Creed 4: Black Flag به یوروگیمر گفت:

پایان این سری بازی مشخص شده است. پایانی در کار نیست. در واقع وقتی فروش فرانچایز صعودی است پایانی نخواهید دید!

در مصاحبه با EDge آقای Darby McDevitt نویسنده ارشد بازی گفت:

“خب هنوز به درستی چیزی مشخص نیست اما گفتن این که پایان بازی نوشته شده است، شاید درست نباشد. این داستان یک پایان دارد. اما به خاطر پتانسیل هایی که بازی دارد(مثل انیموس که قبلا به آن بسیار اشاره شده است) ما می توانیم مانور زیادی بدهیم. به احتمال زیاد با وجود این قدرت مانور ما بازی را به پایان نخواهیم برد. اما ما می توانیم داستان این بازی را تمام کنیم.

او قبلا توضیح داده بود که شماره 4 بازی، پلی بین نسخه های قبلی و بعدی است. در صحنه های پایانی شما مرگ دزموند و به نوعی داستان بازی را دیدید.

“قبلا قرار بود داستان دزموند جور دیگری باشد اما در هر صورت، پایان شاهد مرگ دزموند بودیم. دو سال پیش ما داستان دیگری در نظر داشتیم که آن را برای پایان داستان بازی نگه داشتیم. پایان بازی که در شماره 3 دیدید به بازه زمانی قبل تر مربوط می شود. احتمالا در نسخه های بعدی باز هم شاهد حضور فعال تر زمان حال باشیم. هر چه که طرفداران بخواهند. هیچ چیز کنار گذاشته نشده است. استفاده از تکنولوژی های گذشته برای چیز های جدید امکان پذیر است. یکی از آنها(انیموس) چیزی که نبردهای دریایی و شماره 4 را محقق ساخت. این تکنولوژی می تواند حضوری در آینده داشته باشد. می تواند از دریاها به مکان های دیگری کشیده شود.

نظر شما چیست؟ صحبت های نویسنده ارشد این سری کمی مشکوک است؟ دزموند بر می گردد؟ ارتباط بازی با واچ داگز چیست؟ زمان آینده؟!

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت