اخبار بازی

تخفیفات استیم؛ روز دوم

تخفیفات استیم؛ روز دوم 4

تخفیفات استیم به مناسبت سال نو میلادی و آف های روز دوم!

 • Final Fantasy VII: – 66%/$4.03
 • Fez: -75%/$2.42
 • Cavalry: Medieval Warfare: -75%/$6.24
 • Crysis 2: -75%/$7.49
 • Omerta: City of Gangsters: -75%/$9.99
 • FarCry 3: -75%/$7.49
 • Nether: -40%/$11.99
 • Total War: Shogun 2: -75%/$7.49
 • Train Simulator 2014: -82% $9.89

بازی های زیر در حالت flash sale قرار دارند و 8 ساعت با این تخفیف هستند:

 • Music Creator 6: -66%/$16.99
 • Divinity: Dragon Commander: -50%/$19.99
 • Project Zomboid: -25%/$11.24
 • EVE Online: -90%/$1.98
 • Hard Reset: -85%/$2.24
میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت