اخبار بازی

تخفیف های استیم; روز چهاردهم

تخفیف های استیم; روز چهاردهم 4

چهاردهمین روز از تخفیف های فصلی استیم آغاز شد. لیست برخی از بازی های تخفیف خورده را در زیر می توانید مشاهده کنید:

  • Castle Story – $13.39
  • Civilization V – $7.49
  • HammerWatch – $3.39
  • Just Cause 2 – $2.99
  • Mortal Kombat Komplete Edition – $10.19
  • Test Drive Unlimited 2 – $4.99
  • Valdis Story: Abyssal City – $3.74
  • The Walking Dead Season 2 – $18.74


میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت