اخبار بازی

تولید Wii رسما متوقف شد

تولید Wii رسما متوقف شد 4

Nintendo رسما اعلام کرد تولید کنسول Wii در ژاپن (تنها جایی که ای کنسول تولید می شد) متوقف شده است. این موضوع توسط وب سایت ژاپنی کنسول Wii تایید شد. در این وب سایت عکس جعبه سفید این کنسول و عبارت: “متوقف شدن تولید” قرار گرفته است (البته طبق ترجمه Kotaku). این کنسول تقریبا 7 سال پیش در سال 2006 عرضه شد و بیش از 100 میلیون در سرتاسر جهان فروخت. تا ماه January 2012 در اروپا بیش از 30 میلیون از این کنسول فروش رفته بود. همیشه خداحافظی با یک کنسول سخت است. مخصوصا وقتی این کنسول، کنسولی باشد که بازی های بزرگی چون Super Mario Galaxy, Metroid Prime Trilogy و The Legend of Zelda: Skyward Sword بر روی آن عرضه شده باشند. اما Wii U جانشین کنسول Wii حرکتی رو به عقب دارد. متاسفانه این کنسول فروش خوبی نداشته است. به طوریکه در q2 سال 2013 فقط 160 هزار واحد از این کنسول در سراسر جهان به فروش رفته است.

نیما هاشمی

نیما هاشمی