اخبار بازی

شایعه: ادامه‌ی The Order 1886 در دست ساخت است

ادامه‌ی The Order 1886 در دست ساخت است

بر اساس یک شایعه که روی نت پخش شده است ادامه ای برای در دست ساخت است. این شایعه بعد مصاحبه Jordan Mychal Lemos در یک قوت گرفت. Jordan Mychal Lemos نویسنده سابق Sucker Punch است که سابقه فعالیت در Ubisoft برای   Asssasin’s Creed Odyssey را نیز دارد و در حال حاضر روی کار می کند.

وی جی مگ: Jordan Mychal Lemos در این گفته که در حال آماده سازی یک ادامه برای یک ست. وی گفته:

احتمالا همه را کردن. من فکر میکنم اونا دارن یه دنباله براش میسازن. شاید اسمش 1887 باشه و …

وی جی مگ: از آقای لیموز در حالی که هنوز جمله خودش را تمام نکرده بود سوال شد که شما ساخت این دنباله را تایید می کنید و وی پاسخ داد که “من شنیدم که در حال ساخت هستند”. این جمله شنیده ام که در حال ساخت هست دو پهلوست و مشخص نمی کند که Jordan Mychal Lemos این حرف را بر اساس شایعات روی اینترنت بازگو کرده یا اینکه با یکی از کارکنان و یا نویسندگان داخل در ارتباط است و این اطلاعات به وی منتقل شده.

در ادامه این شایعات Jordan Mychal Lemos در توییر خودش نوشت:

قبل از اینکه کار از دستم در بره باید بگم که من هیچ چیزی از ادامه این نمیدونم. من چندتا مقاله و خبر سال گذشته در مورد این خوندم و الان به خاطرم اومد و نسبت به اونا این حرف رو زدم. ببخشید که نا امیدتون کردم.

البته این توییت Jordan Mychal Lemos بسیار دو پهلوست که هنوز هم مشخص نمیکند مجبور به زدن این توییت شده و یا اینکه واقعا این حرف را از خودش ساخته.

با توجه به نحوه تمام شدن و با توجه باز ماندن خط داستانی و گنگ بودن بسیاری از اتفاقات این ساخت یک ادامه برای آن اصلا و ابدا چیز بعیدی نیست. ولی متای 63 این و فروش متوسط آن به واسطه تایم داستانی بسیار کم (حدود 4 ساعت)، شاید اشتیاقی را برای ساخت ادامه باقی نگذارد.

آیا شما هم با ساخت ادامه ای برای این موافقید؟ آیا اصلا قسمت اول را کرده اید؟