اخبار بازی

فروش 4 میلیون Nintendo Switch در ژاپن طی 13 ماه اخیر

فروش 4 میلیون Nintendo Switch در ژاپن طی 13 ماه اخیر

: امروز موسسه Media Create آمار فروش 4 میلیون در ژاپن را ارائه کرد. همچنین جزیات بیشتری از این فروش منتشر شد.

به گزارش وی جی مگ، به صورت دقیق و با احتساب فروش هفته گذشته فروش این کنسول 4,036,797 میلیون واحد بوده است. نکته جالب این است که آمار در کمتر از 13 ماه ثبت شده است. نزدیک ترین رقیب Switch تنها PS4 است که در ژاپن نزدیک به 6.7 میلیون واحد فروش داشته است. این کنسول 38 ماه است که در بازار ژاپن حضور دارد. البته باید بگوییم که PS4 آغاز بسیار بسیار کندی در بازار ژاپن داشت که در نتیجه باعث شده بعد از چند سال حضور در بازار شاهد فروش مناسبی نباشد.

باید دید که آیا در آینده باز هم به روند عالی فروش در ژاپن و حتی دیگر نقاط جهان ادامه خواهد داد یا شاهد کاهش فروش آن در سال دوم حضور در بازار خواهیم بود؟

منبع: ers