اخبار بازی

فروش Fire Emblem Warriors به یک میلیون نسخه رسید

فروش Fire Emblem Warriors به یک میلیون نسخه رسید

وی جی مگ: شرکت  امروز صبح اعلام کرد فروش Fire Emblem Warriors به یک میلیون نسخه رسیده است.

وی جی مگ

Fire Emblem Warriors برای دو   و New Nintendo 3 در دسترس است.

منبع: Gamingbolt.com