اخبار بازی

فروش Shovel Knight از مرز دو میلیون نسخه گذر کرد

فروش Shovel Knight از مرز دو میلیون نسخه گذر کرد

وی جی مگ: استودیوی Yacht Club Games امروز آمار جالبی از فروش Shovel Knight را منتشر کرده است. به نظر این بازی توانسته به راحتی از مرز فروش دو میلیون نسخه عبور کند.

به وی جی مگ، تقریبا هجده ماه از عرضه این بازی فروش به یک میلیون نسخه رسیده است. حالا که بیست و شش ماه از عرضه اولیه گذشته است فروش Shovel Knight به دو میلیون نسخه رسیده است. این رکورد با عرضه بسته‌های قابل مختلف به دست آمده است.

بیشتر فروش این بازی روی پلتفرم PC بوده است. 24.4 درصد از کل فروش روی پلتفرم PC بوده. بعد از آن نیز 23.9 درصد فروش به پلتفرم 3DS اختصاص پیدا کرده است. در میان کنسول‌های خانگی نیز بیشترین میزان فروش به Switch با 17.6 درصد رسیده است. همچنین بیشترین فروش در منطقه آمریکای شمالی انجام شده است.

منبع: ers