اخبار بازی

فروش Tomb Raider: Definitive Edition بر روی Ps4، دو برابر Xbox One است

فروش Tomb Raider: Definitive Edition بر روی Ps4، دو برابر Xbox One است 4

تفاوت در میزان فریم دهی این بازی کار خود را کرد و حال فروش نسخه Ps4 این بازی دو برابر Xbox One است. در چارت های جدیدی که منتشر شده اند مشخص است که نسخه Ps4 این بازی 69 درصد و نسخه Xbox One این بازی 31 درصد نمودار فروش را به خود اختصاص داده اند. در طرف دیگر نسخه Xbox 360 این بازی 50 درصد و نسخه Ps3 این بازی 42 درصد نمودار فروش کلی این بازی را به خود اختصاص داده اند. تفاوت های میان دو کنسول از همین مسائل آغاز می شود. Ps4 بیش از 1.5 میلیون سیستم بیشتر از Xbox One فروخته است و حال نسخه Ps4 این بازی هم نمرات بالاتری را نسبت به Xbox One کسب کرده است.
حال چه چیزی مد نظر شماست؟ آیا این نقد و بررسی ها یا نمرات بازی ها یا قدرت کنسول؟

نیما هاشمی

نیما هاشمی