اخبار بازی

فیلم The Last of Us یا شماره 2 آن؟

gameemag

Sony Pictures دو دامنه جدید را به ثیت رسانده است. این شرکت دو نشان تجاری “TheLastofUs-Movie.com” و TheLastofUsMovie.net را در روز دوشنبه ثبت کرده ولی با این وجود هنوز هیچ خبر رسمی در مورد فیلم یا شماره دوم بازی آخرین ما وجود ندارد.

محمد سلیمی

محمد سلیمی

گیمر و منتقد بازی-عکاس,فیلم بردار و تدوینگر