اخبار بازی

مایکروسافت و نشان گرفتن 40 درصد از بازار آلمان

اولین بازی XBOX One

در مصاحبه ای با Oliver Kaltner ، مدیر شعبه آلمانی ایکس باکس گفت:

از همان ابتدا ما می خواهیم با فروش هر کنسول در آلمان سود بدست آوریم! ما می خواهیم 40 درصد از بازار فروش کنسول های آلمان در اختیار ما باشد.

در حال حاضر سهم آن ها در بازار آلمان 20 درصد است. آمار فروش کنسول ها در آلمان طی ماه نوامبر(مقیاس میلیون):
Wii: 4.6M – 42%
PS3: 3.9M – 36%
Xbox 360: 2.4M – 22%

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت