اخبار بازی

مقایسه head to head دو کنسول نسل بعد از نظر Escapist

مقایسه head to head دو کنسول نسل بعد از نظر Escapist 4

Escapist دو کنسول نسل بعد را مورد مقایسه هد تو هد قرار داده است و در نهایت PS4 را برنده فرض کرده است. نتیجه را در هر بخش می توانید مشاهده کنید:

Setup Experience – PS4 wins
Hardware design – PS4 wins
User Interface – Xbone wins
Controllers and Input – PS4 wins
Applications and sharing – PS4 wins
Second Screen – Xbone wins
Games Library – Xbone wins

Overall winner: PS4

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت