اخبار بازی

موس و کیبردهای خود را برای Call of Duty: Modern Warfare آماده کنید

موس و کیبردهای خود را برای Call of Duty: Modern Warfare آماده کنید

Call of Duty: اولین از سری COD است که به صورت Cross-Platform عرضه می شود.و خبر خوب اینکه قرار است روی نسخه ی این از موس و کی برد پشتیبانی شود.

وی جی مگ: آقای Joe Cecot طراح ارشد به Blog گفته که این در استفاده از لوازم جانبی مثل کیبرد و موس قوانینی دارد. یعنی اینکه اگر شما روی یک با گیم پد میکنید، حریفتان نیز روی هر پلتفرمی باید با گیم پد کند و یا اگر کسی روی PC با موس و کیبرد میکند با کسی که روی ش از موس و کیبرد استفاده میکند خواهد کرد. در واقع این روی ها هم به همین علت از موس و کیبرد پشتیبانی میکند.

نکته جالب دیگر اینکه در این شما نمیتوانید در حین گیم پد یا کیبرد خود را تعویض و سوییچ کنید. شما در آنلاین هنگامی که گیم پد یا موس و کیبرد را برای انتخاب میکنید این انتخاب برای شما قفل می شود.

اگر منتظر این هستید نظرات خودتان درباره این را با ما به اشتراک بگذارید.