اخبار بازی

نویسنده ارشد بازی هیلو به استدیو 343I بازگشت

نویسنده ارشد بازی هیلو به استدیو 343I بازگشت 4

نویسنده ارشد بازی هیلو آقای Joe Staten به استدیوی 343i بازشگت. این خبر را Mike Ybarra در تو*ییتر اعلام کرد و به خاطر بازگشت وی، به او تبریک گفته است.

نیما هاشمی

نیما هاشمی