اخبار بازی

یکی از سازندگان Star Wars 1313 به سونی بازگشت

یکی از سازندگان Star Wars 1313 به سونی بازگشت 4

آقای Dominic Robilliard که زمانی یکی از طراحان خلاق Sony Europe بود، دوباره به آغوش این شرکت ژاپنی بازگشت!
IGN گزارش داد که ایشان در نقش یک مدیر طراحی به Sony Computer Entertainment America پیوست.
این خبر در سایت LinkedIn و پروفایل شخصی وی نیز درج شده ولی معلوم نیست که وی در تیم ساخت چه بازی ای نقش ایفا می کند؟
وی قبلا در استدیو Lucas Arts ، جزو تیم سازندگان بازی Star Wars 1313 بود که با بسته شدن این استدیو شغل خاصی نداشت.
از سوابق او می توان به همکاری در ساخت بازی The Getaway نام برد.

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت