اخبار بازی

70% مردم استرالیا به انجام بازی های ویدئویی می پردازند

70% مردم استرالیا به انجام بازی های ویدئویی می پردازند 4

یک پژوهش جدید نشان داده است که انجام بازی های ویدئویی در استرالیا بسیار شایع است که به طور میانگین اکثر این افراد یک گیمر معمولی هستند. با توجه به گزارش دیجیتالی استرالیا در سال 2014، در استرالیا از هر ده خانوار، نه خانوار یک دستگاه برای بازی کردن دارند. بسیاری از مردم استرالیا برای بازی کردن از کنسول ها، گوشی های هوشمند، تبلیت، لپتاپ و کامپیوتر های خانگی استفاده می کنند.

این پژوهش نشان داده که در کشور استرالیا 76% افرادی که علاقه مند به بازی های ویدئویی هستند بیش از 18 سال و به طور متوسط 32 سال سن دارند، که میانگین سنی به 37 سال سن می رسد. کسانی که بیش از 51 سال سن دارند یک پنجم کل جمعیت گیمری را تشکیل می دهند، و کسانی که در سن 40 تا 50 سالگی هستند بزرگترین گروه علاقه مندان به بازی های جدید در دوسال گذشته را تشکیل می دهند. مسن ترین افراد استرالیایی می گویند:

ما با انجام بازی های ویدئویی ذهن خود را فعال نگه می داریم. در حالی که جوانان استرالیایی برای تعاملات اجتماعی، هیجان بازی ها و از بین بردن خستگی به انجام بازی های ویدئویی می پردازند.

هنگامی که ما برای اولین بار این گزارش را در سال 2005 انجام دادیم، انجام بازی های ویدئویی به عنوان یک رسانه یا یک هدف برای جوانان بود که فقط بر روی PC یا کنسول صورت می گرفت. مولف این گزارش جناب آقای دکتر Jeff Brand می گوید:

امروزه مشخصات یک گیمر معمولی تقریبا مترادف با یک گیمر استرالیایی است.

دیگر یافته های کلیدی:

تعداد مردم استرالیایی که بازی های ویدئویی را بر روی تبلت بازی می کنند، در دو سال گذشته 26% افزایش داشته اند. بیش از 47% مردم استرالیا بر روی گوشی های هوشمند به بازی کردن می پردازند. در سال 2011 بیش از 42% مردم استرالیا برای انجام بازی های ویدئویی از کنسول ها استفاده می کردند. هنوز هم 63% مردم استرالیا برای انجام بازی های ویدئویی از کنسول ها استفاده می کنند. خانواده های 10 یا 9 نفره در استرالیا تقریبا برای انجام بازی ها از سه صفحه نمایش استفاده می کنند.  در کشور استرالیا 86% والدین با کودکانشان به انجام بازی های ویدئویی می پردازند. از ده والدین استرالیایی هفت نفر برای آموزش کودکان خود از بازی های ویدئویی استفاده می کنند. 81% از مادران و 83% از پدران بازی های ویدئویی انجام می دهند.

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت