اخبار بازی

Crackdown 3 در سال 2016 عرضه می شود

Crackdown 3 در سال 2016 عرضه می شود 4

معرفی بازی که مایکروسافت و مدیران آن وعده اش را داده بودند بازی Crackdown 3 بود. این بازی با توجه به صحبت های یک منبع آگاه در نئوگف برای عرضه در سال 2016 در نظر گرفته شده است. اسم رمز این بازی هم Nimbus است. مایکروسافت و شرکت ابری Cloudgine نیز در ساخت بازی دست خواهند داشت. رهبر قبلی Ruffian Games هم بر روی بازی کار خواهد کرد.

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت