اخبار بازی

DLC جدید بازی Saints Row 4 در استیم قرار گرفت

DLC جدید بازی Saints Row 4 در استیم قرار گرفت 4

Volition، سازنده بازی Saints row 4، پک جدید این بازی را به نام anime custume pack در استیم منتشر کرد. محتوای این پک کاملا دیوانه کننده هستند!
این پک، دو لباس، یک شمشیر و یک اسلحه قدرتمند جدیدی را به بازی اضافه می کند. شما می توانید این پک را با قیمت £1.49 از استیم خریداری نمائید.


DLC جدید بازی Saints Row 4 در استیم قرار گرفت 5DLC جدید بازی Saints Row 4 در استیم قرار گرفت 6DLC جدید بازی Saints Row 4 در استیم قرار گرفت 7DLC جدید بازی Saints Row 4 در استیم قرار گرفت 8DLC جدید بازی Saints Row 4 در استیم قرار گرفت 9

نیما هاشمی

نیما هاشمی