اخبار بازی

دزدی از بانک با اسلحه کنسول NES

دزدی از بانک با اسلحه کنسول NES

وی جی مگ: به تازگی مردی از شهر ارموسییو واقع در مکزیک به دلیل اقدام برای سرقت از یک بانک خبرساز شده است. کارمندان بانک مشخصات فرد مهاجم را به پلیس گزارش دادند و همین نکته باعث شد تا پلیس به راحتی بتواند این شخص را دستگیر کند. پس از این امر پلیس متوجه شد که این فرد با استفاده از اسلحه کنسول NES اقدام به سرقت کرده بود.

به گزارش وی جی مگ، این فرد به جای استفاده از یک سلاح واقعی، از اسلحه کنسول استفاده کرده و البته همین مسئله سبب می‌شد در این فرایند هیچکس هیچ گونه آسیبی نبیند. سپس عکسی هم از این اسلحه توسط پلیس منتشر شد که معلوم شد توسط چسب نواری پوشیده شده بود تا غیرواقعی بودن آن مشخص نشود. این فرد که هویت آن توسط مقامات اعلام نشد تمامی بخش‌های اسلحه خود را با چسب پوشش داده بود.

اکنون این فرد به دلیل انجام 15 جرم دیگر در حال بازرسی است. اسلحه اشاره شده که با نام  Zapper شناخته می‌شد در سال‌های 1980 در بازی‌هایی مانند Freedom Force، Gumshoe، Duck Hunt و غیره مورد استفاده قرار می‌گرفت.