اخبار بازی

Neverwinter به کنسول ها هم می آید

Neverwinter به کنسول ها هم می آید 4

Xiao Hong مدیر Perfect World Entertainmen در صحبت با یک سایت چینی تایید کرد که بازی Neverwinter برای کنسول ها هم عرضه می شود. وی نگفت کدام کنسول مقصود استدیو سازنده است.

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت