اخبار بازی

وقتی پای Red Dead Redemption 2 به وزارت امنیت آمریکا باز می‌شود !

وقتی پای Red Dead Redemption 2 به وزارت امنیت آمریکا باز می‌شود !

وی جی مگ: به تازگی وزارت امنیت ملی آمریکا تبلیغی را در صفحه فیسبوک خود قرار داده و به دنبال جذب گشت مرزی بوده اما طرفداران بازی Red Dead Redemption 2 تقریبا می‌توان گفت که این آگهی را نابود کرده‌اند !

به گزارش وی جی مگ، معمولا کاربرهای اینترنت برای انجام شوخی‌های خود حد و مرز مشخصی داشتند و به سراغ مراکز دولتی نمی‌رفتند اما این روزها به قدری وضعیت دولت آمریکا خنده‌دار است که حتی کاربرهای اینترنتی نیز توان مقابله با آن را نداشته و کاری انجام داده‌اند که پای Red Dead Redemption 2 به وزارت امنیت آمریکا باز شود.

همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، زیر آگهی جذب گشت مرزی، اکثر کاربرها شوخی‌های مختلفی را با موضوع بازی Red Dead Redemption 2 و شخصیت‌های مختلف آن انجام داده‌اند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که پست مورد نظر تبلیغی بوده که وزارت امنیت ملی آمریکا آن را از طریق فیسبوک منتشر کرده و دسترسی مستقیم برای مرور بیشتر نظرات آن وجود ندارد.