اخبار بازی

آماری جالب از عملکرد گیمرها در بازی Resident Evil 2

آماری جالب از عملکرد گیمرها در بازی Resident Evil 2

وی جی مگ: همانند دمو در ابتدای بازی Resident Evil 2 از پلیر پرسیده می‌شود که در صورت تمایل آمار او توسط RE NET در صفحه رسمی و جهانی بازی ثبت شود. علاوه‌بر فروش سه میلیون واحدی در هفته اول، آمار جالب دیگری از عملکرد گیمرها در بازی 2 به ثبت رسیده که نگاهی به آن‌ها می‌اندازیم.

به گزارش وی جی مگ، هنگامی که در ابتدا از پلیر سوال می‌شود که می‌خواهد بازی را با لئون شروع کند یا کلیر، 79 درصد پلیرها لئون را انتخاب کرده‌اند. تعداد 1,997,560 بار پلیرها با لئون بازی را تجربه کرده که از این تعداد، پلیرها 590,367 بار بازی را به اتمام رساندند. در مقابل 1,063,883 بار بازی توسط کلیر دنبال شده که از میزان، گیمرها 341,059 مرتبه توانسته تا انتهای بازی جان سالم به در ببرند. تاکنون مجموع زمان صرف شده برای تجربه بازی در سرتاسر دنیا به 1854 سال و 354 روز و 22 ساعت و 58 دقیقه اشاره دارد. بخش قابل توجهی از این زمان صرف راه‌رفتن شده که برابر با 46,343,818 کیلومتر و 57,929,772,263 قدم بوده است.

گرفتن جان 133,300,235 دشمن در بازی از دیگر عملکرد گیمرها در بازی 2 به شمار می‌آید در حالی که جمعیت شهر راکون‌سیتی تنها 1333 نفر است. 32,127 نوع شلیک متفاوت صورت گرفته که به گفته وبسایت تاسیس شده توسط کپکام برابر با 428,365,947 انفجار است.تعداد 19,058,631 قتل هم با چاقو صورت گرفته است. نسبت قتل به مرگ برای شخصیت لئون 9 به 4 بوده و آمار جهانی آن به 85,978,110 قتل در مقابل 9,164,722 بار مرگ لئون اشاره می‌کند. این آمار برای کلیر 13 به 7 بوده و به ازای 37,847,915 بار کشتن دشمنان، 2,759,424 بار هم خود کلیر از پای درآمده است.

از دیگر آمار ارائه شده بدین شرح است که تاکنون گیمرها 17,014,749 آیتم را از تجهیزات خود دور انداختند. 33 درصد این آیتم‌ها به سلاح‌ها مربوط می‌شوند. میزان مسافت طی شده توسط Tyrant برای تعقیب پلیر 7,736,071 کیلومتر بوده است. با این حال پلیرها در این تعقیب و گریز همواره جلوتر بوده‌ و مسافت 12,277,279 کیلومتری را طی کرده‌اند. مدت زمان صرف شده برای حل پازل‌های بازی هم 53 سال و 252 روز و 18 ساعت و 37 دقیقه بوده است.