اخبار بازی

Wii Fit U دوباره تاخیر خورد

Wii Fit U دوباره تاخیر خورد 1

Wii Fit U دوباره تاخیر خورد اما این بار فقط برای یک هفته. Wii Fit U در 13 دسامبر 2013 عرضه خواهد شد. قبلا قرار بود یک هفته زودتر در 6 دسامبر عرضه شود. Wii Fit U در حال حاضر به صورت دیجیتالی عرضه شده است اما ورژن trial آن. این ورژن 31 روز فعال خواهد بود و پس از 31 روز شما باید با خرید جداگانه Fit Meter به ادامه بازی خود بپردازید. در تاریخ 1 فوریه 2014 می توانید از eShop ورژن نهایی را خرید دیجیتالی کنید.

نیما هاشمی

نیما هاشمی

نظری ارسال کنید

برای ارسال نظرتان اینجا کلیک کنید

پانزده + یازده =