اخبار بازی

Xbox 360 پر فروش ترین کنسول خانگی 2013 در UK

gameemag

همانطور که در عنوان خبر خواندید با توجه به آمار های Chart-Track ایکس باکس 360 رتبه نخست را بدست آورده است. اما نکته اینجاست که کنسول 3DS با احتساب ویرایش های مختلفش در رتبه نخست قرار می گیرد! PlayStation 4 با توجه به اینکه در اواخر سال 2013 منتشر شد، در رتبه سوم قرار می گیرد. رقیب این کنسول در رتبه 5 قرار گرفته است. کنسولی که در سال 2012 عرضه شد یعنی Wii U در رتبه 7 قرار دارد! حتی PlayStation Vita هم از این کنسول بهتر فروخته است و مکان 6 را از آن خود کرده.

  • 3DS (including 2DS, XL) – up 4 per cent
  • Xbox 360 – down 30.7 per cent
  • PS4
  • PS3 – down 31 per cent
  • Xbox One
  • Vita – down 41 per cent
  • Wii U – up 41.5 per cent
  • Wii – down 72 per cent
نیما هاشمی

نیما هاشمی

1 نظر

برای ارسال نظرتان اینجا کلیک کنید