برچسب - تهدید

تهدید به مرگ به خاطر گم شدن در بازی

مرد 40 ساله ای به خاطر فرستادن نامه تهدید آمیز به square Enix ژاپن دستگیر شد. تهدید به مرگ به خاطر گم شدن در بازی انجام گرفته و این شخص چون در بازی به مشکل خورده بود و از بازی خوشش نیامده بود نامه ای تهدید آمیز برای این کمپانی ارسال کرده. وی جی مگ:. . .

متن کامل