برچسب - GRAND THEFT AUTO 5

وی جی مگ: با رشد چشمگیر فروش دیجیتال و سرویس‌های اشتراکی، همواره فاصله رو به افزایشی که میان فروش دیجیتال و فروش فیزیکی سنتی بازی‌ها ایجاد می‌شود جالب و قابل توجه است. چارت فروش مربوط به PlayStation Stores آمریکا و اروپا در ماه ژوئن نیز مثال خوبی. . .

متن کامل