برچسب - Pax East 2019

خبری از The Elder Scrolls 6 و Starfield در E3 2019 نیست

وی جی مگ: کمپانی Bethesda در رویداد PAX East 2019 در شهر بوستون به صورت تمام و کمال حاضر شد و در جریان پنلی که برگزار کردند مشخص شد خبری از The Elder Scrolls 6 و Starfield در E3 2019 نخواهد بود. به گزارش وی جی مگ، یک پنل مربوط به عناوین The Elder. . .

متن کامل