بازی ایرانی

دانلود شماره پنجم فصل نامه گیم آور

دانلود شماره پنجم فصل نامه گیم آور 4

شماره پنجم فصل نامه “گیم آور”، تنها الکترونیکی دانشجویی در حوزه گیم منتشر شد. همانند شماره های قبلی در این شماره با نقد تعدادی از بازی های ایرانی و مصاحبه ها و جذابی روبرو می شوید. مطالبی که در این شماره آنها را مطالعه خواهید کرد:

سخن مدیر مسئول
اخبار بازی ها
نگاهی به عملکرد در سال 1397
تولد یک سالگی نشریه گیم آور
بازیکنان چه چیزی می خواهند؟
نقد و
بازی رستم: نبرد اساطیر
های موفق چه کسانی هستند؟-بخش دوم
قضیه رستم و سوپرمن
پوستر
گزارش کنفرانس تحقیقات بازی های
ورود زنان ممنوع
تاریخ انقضاء
بازی وارسازی ) )Gamification
معرفی نظام ارزیابی و رده بندی سنی بازی های ویدیویی
ابری با احتمال بارش بازی
از کنترلر تا انجین، با وساطت قلم
آینده ویدیوگیم ایران چه خواهد شد؟
مصاحبه با Creative Mobile
حامیان رسانه ای

صفحه نشریه: http://sanad.um.ac.ir/GameOver

 

لینک دانلود