اخبار بازی

افزایش احتمال راه‌اندازی Lucasfilm Games

افزایش احتمال راه‌اندازی Lucasfilm Games

وی جی مگ: چنان‌چه آگهی استخدام شغلی جدید منتشر شده از سوی دیزنی سرنخ قابل اتکایی به شمار برود ظاهرا به زودی شاهد تاسیس و راه‌اندازی Lucasfilm Games خواهیم بود.

به گزارش وی جی مگ، در چند روز گذشته کمپانی دیزنی چندین فرصت شغلی جدید برای استخدام را پست کرده است که مربوط به واحد Lucasfilm Games می‌شود. باید توضیح دهیم Lucasfilm Games نام اصلی بخش گیم Lucasfilm تا پیش از آن که در سال‌های 1990 به LucasArts تغییر نام دهد به شمار می‌رفت. به دنبال خرید حق امتیاز کامل مجموعه Star Wars توسط کمپانی دیزنی، LucasArts سرانجام در سال 2013 توسط کمپانی مذکور بسته شد. با این حال آگهی شغلی جدید منتشر شده از تاسیس مجدد و راه‌اندازی Lucasfilm Games خبر می‌دهد.

تهیه‌کننده، طراح هنری، مدیریت انجمن و حتی طراح بازی از جمله مواردی است که در فرصت‌های شغلی مورد بحث دیده می‌شوند. پست به اشتراک گذاشته شده بیان می‌دارد که این نقش‌ها مسئولیت “مدیریت بررسی و تصویب محصولات تعاملی که با IPهای Lucasfilm هم‌چون آثار سینمایی و تلویزیونی Star Wars ترکیب می‌شود را دارند. با این حال این محصولات به یک پلتفرم خاص محدود نمی‌شوند.” یکی از این فرصت‌های شغلی برای خارج از آسیا در نظر گرفته شده که به نوبه خود عجیب به نظر می‌رسد.

در حال حاضر به سختی می‌توان متصور شد این آگهی‌های استخدام به چه منظور در نظر گرفته شده‌اند. آیا دیزنی قصد دارد مقدمات را برای بازگشت بخش گیم Lucasfilm مهیا کند یا برنامه‌های دیگری در سر خواهد داشت.