برچسب - Disney

VGMAG : فوجی (Fuji) نام کوهیست در ژاپن با ارتفاع 3776 متر که بلندترین کوه این کشور نیز شناخته می شود. یکی از نشان های تاریخی کشور ژاپن که زمین صاف و بی ادعا را شکافته و با قله بلند و برفی زیبایش از دل زمین سر بیرون آورده است. پس از عبور و تماشای عرض. . .

متن کامل