برچسب - بازی Cyberpunk 2077

زبان عربی

چند روز بیشتر تا عرضه بازی Cyberpunk 2077 باقی نمانده است. این بازی با 3 بار تاخیر در تاریخ عرضه بالاخره قرار است دهم دسامبر عرضه شود و پشتیبانی عنوان Cyberpunk 2077 از زبان عربی نیز تایید شده است. بازی Cyberpunk 2077 یکی از مورد انتظار ترین بازیهای. . .

متن کامل
تریلر

تریلر دوبله بازی Cyberpunk 2077

اگر E3 2019 را به باد داشته باشید، یک تریلر بسیار جذاب از بازی Cyberpunk 2077 در آن نمایشگاه منتشر شد. این تریلر در انتها وجود کیانو ریوز را در بازی مشخص کرد. . .

تریلر

تریلر جدید Cuberpunk 2077 با طعم Grims

آخرین تریلر بازی Cyberpunk 2077 یک تریلر موزیکال تبلیغاتیست. در این تریلر، موزیک 4AM از Grims قرار داده شده و تریلر جدید Cyberpunk 2077 با طعم Grims حاصل آن. . .