برچسب - resident evil 4

کنسول Nintendo Switch

طی چند سال گذشته، Nintendo Switch eShop تعداد قابل توجهی از بازی های Resident Evil را جمع آوری کرده است و برای مدت زمان محدود، بازیکنان می توانند آنها را با تخفیف قابل توجهی دریافت کنند. در کل، پنج بازی از عناوین قابل توجه ترسناک و بقا Capcom در. . .

متن کامل