برچسب - The Avengers

اطلاعاتی جدید از زمان عرضه بازی The Avengers

وی جی مگ: امروز در جریان برگزاری نشست مالی Square Enix اطلاعات جدیدی منتشر شده که می‌توان با استفاده از آنها زمان عرضه بازی The Avengers را تاحدودی تخمین زد. مدیران Square Enix در جریان این نشست مالی از عرضه چند بازی مختلف تا انتهای سالی مالی جاری. . .

متن کامل