تریلر

تریلری از DLC بازی Batman Arkham Origins

تریلری از DLC بازی Batman Arkham Origins 4

از عرضه بازی Batman Arkham Origins چند صباحی می گذرد و این بازی نتوانست همانند نسخه های قبلی موفقت بالایی به دست آورد. با این حال یک dlc جدید از بازی از امروز در دسترس می باشد که می توانید تریلر آن را در ادامه مشاهده کنید.

تریلری از DLC بازی Batman Arkham Origins 5
35MB
میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت