تریلر

تریلر لانچ Dead Rising 3

تریلر لانچ Dead Rising 3 4

بازی اختصاصی XBOX One همزمان با عرضه این کنسول در دسترس خواهد بود. این بازی نمرات نسبتا خوبی نیز دریافت کرده است. تریلر لانچ این بازی را می توانید درادامه مشاهده کنید.

تریلر لانچ Dead Rising 3 5
32MB
تریلر لانچ Dead Rising 3 6
21MB

 

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت