تریلر

تماشا کنید: معرفی Fire Troll در تریلر جدید God of War


دیروز بعد از مدت‌ها یک از بخش طراحی هنری God of War منتشر شد و سازندگان اطلاعات کم اما ی از را منتشر کردند. امروز نیز ی دیگر از ارائه شده است.

در این یکی از دشمن‌های به اسم Fire Troll به صورت کامل به نمایش در آمده است. اگر به یاد داشته باشید این دشمن در اولین که در 2016 به نمایش درآمد نیز حاضر بود. شما می‌توانید این زیبا را مشاهده کنید.