تریلر

نسل بعد را با FIFA 21 و Madden 21 احساس کنید


معرفی کنسولهای بازی نسل بعد دستمایه ای برای کمپانی های بازی سازی شده تا بازی های خود را در بهترین حالت به رخ بکشند. در این میان EA با معرفی FIFA 21 و Madden 21 قصد دارد تا بازیهای خود برای نسل جدید را به خوبی معرفی کند.

با این حال هنوز معلوم نیست که آیا بازی های اینچنینی بیشتر به فروش کنسولهای نسل بعد کمک میکنند یا قدرت نسولهای نسل بعد راه را برای فروش بیشتر این بازیها باز میکنند.

هر چه که هست بازی ای مثل فیفا نیازی به تبلیغات آنچنانی ندارد و راه خودش را پیدا کرده و ماشین پول سازی EA است.

دو تریلر از این دو بازی در یک میکس توسط EA منتشر شده است که دیدن آن خالی از لطف نیست. آیا ورود کنسولهای نسل بعد را حس میکنید؟

در نماشا ببینید

دانلود 1080

دانلود 720

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت

3 نظر

برای ارسال نظرتان اینجا کلیک کنید

5 + 5 =