برچسب - بازی Days Gone

فروش Days Gone در ژاپن از God of War پیشی گرفت

وی جی مگ: هنوز آمار دقیق این هفته بازار ژاپن منتشر نشده اما اطلاعات به دست آمده نشان از این دارند که فروش Days Gone در ژاپن از God of War پیشی گرفته. این در حالی است که تنها دو هفته از عرضه بازی جدید Sony Bend در این کشور گذشته و موفق به شکست تعدادی. . .

متن کامل