برچسب - e3

در حالی که ممکن است امسال E3 لغو شده باشد و کلا برگزار نشود، بازی های محدودی وجود دارد که با اجرای چندین ناشری که هنوز تصمیم دارد یک کنفرانس دیجیتالی برگزار کند. رویداد دیجیتالی شرکت “LRG3” برای 8 ژوئن برنامه ریزی شده بود، اما تاخیر. . .

متن کامل