برچسب - Apex Legends

EA Play Live 2021

نمایش EA PLAY LIVE 2021 تقریبا به صورت یک کنفرانس برگزار شد و از بازی های آینده این کمپانی پیش نمایشی برای عموم نشان داده شد. در این نمایش بازیهایی همچون Dead Space و Grid Legends و Battlefield Portal نمایش داشتند. در EA PLAY Live 2021 کمپانی. . .

متن کامل