برچسب - Nintendo Direct

Nintendo Direct E3 2021
E3 2021 ایونت ها

کنفرانس Nintendo Direct E3 2021

یکی از شرکت کنندگان ثابت E3 همواره Nintendo بوده و سالها قبل از پاندمی کرونا کنفرانس زنده را با استریم یک ویدئوی از قبل ساخته شده به نام Nintendo Direct عوض کرده است. کنفرانس Nintendo Direct E3 2021، همانند گذشته منتشر شد و در این کنفرانس بازیهای. . .

متن کامل
E3 2018

دانلود کنفرانس Nintendo در E3 2018

آخرین کنفرانس خبری در E3 2018 نیز برگزار شد و مثل رسم چند ساله اخیر این کنفرانس را Nintendo اجرا کرد. البته این نکته که را نباید فراموش کنیم که نینتندو چند. . .