تریلر

آیا میخواهید بدانید DOOM Eternal چیست ؟


آیا میخواهید بدانید Eternal چیست ؟ با دیدن تریلر پیش رو شاید بیشتر با این آشنا شوید.

دقیقا یک ماه دیگر این برای کنسولهای نسل هشتم و PC منتشر می شود و البته در تاریخی نامعلوم در سال 2020 نیز برای Nintendo Switch در دسترس خواهد بود.

برای راند دوم کشی آماده باشید و آن زمان شاید سوال Eternal چیست را بهتر پاسخ دهید.

دانلود 1080

دانلود 720

دانلود 360